Recensies over ‘AUB’

“Een uiterst krachtige bundel.”
Kurt Snoekx - in: Literair Nederland. Het hele artikel.

“Deze poëzie is vaak niet wat we van poëzie verwachten - maar veel spannender.”
Jos Joosten - in: De Standaard. Het hele artikel.

“Bogaert hoort tot die dichters voor wie poezie niet vrijblijvend met onze tijd verbonden is.”
Hans Groenewegen - op: NBD/Biblion. Het hele artikel.

“AUB laat ritmestoornissen zien in de confrontatie tussen het individu en de blinde cirkelgang van een geoliede samenleving. […] Mensen wagen zich telkens in de openbare ruimte in de hoop er ongeschonden van thuis te komen.”
Johan Sonnenschein - in: Awater. Het hele artikel.

“Het lijkt Bogaert vooral daar om te doen: bekende structuren problematiseren, met name die die gêne oproepen of een beroep doen op je geweten.”
Bas Belleman - in: De Groene Amsterdammer.

“Wat hier gebeurt met de taal lijkt onopvallend, maar is bij nader toezien bijzonder trefzeker. […] Precies die wisselwerking tussen onhandige clichés en vernieuwende beelden, tussen algemene waarheden en banaliteit, tussen controle en individuele vrijheid maken de poëzie van Bogaert voor de lezer tot een waar festijn, zij het met een soms wat wrange nasmaak.”
Dirk De Geest - in: De leeswolf. Meer.

“Kunnen de ‘wrijvingen’ strelingen zijn? Die seksuele component vormt in de bundel een vaak voorkomend instrument voor ironisering van de ernstige norm.”
Anne Decelle - in: DW B. Het hele artikel.

“[…] de ideologie van het kopen [heeft] ook gevolgen voor de menselijke relaties. Het gaat hier over wat men in de sociologie commodificatie heeft genoemd: alles wordt ontmenselijkt en voorgesteld als koopwaar - dus ook menselijke verhoudingen, grote begrippen en emoties. Het gevolg is dat alle relaties gedefinieerd kunnen worden in termen van vraag en aanbod […].
Bart Van der Straeten - in: Ons Erfdeel. Het hele artikel.

“Zo opent de bundel met een gedicht over kotsen. Kotsen in de literatuur doet meteen denken aan de walg van het existentialisme, maar daar is bij Bogaert niets van aan. Hij observeert een ‘kotsbleke mens’ waarvan niet zo duidelijk is of hij het zelf is en vraagt zich af: ‘wat kan hij zeggen of doen om het tegen te houden?’. Die onmacht om adequaat te spreken of te handelen is een thema dat zijn hele poëzie doordrenkt.”
Elke Brems - in: Muziek & Woord. Meer.

Overzicht van recensies / literaire kritiek over AUB

BELLEMAN, Bas - ‘Grapjes’
In: De Groene Amsterdammer, 01-09-2006, p. 41.

BREMS, Elke - ‘Het taalbad van de dichter’
In: Muziek & Woord, jrg. 34 (februari 2008), nr. 401, p. 17.

DECELLE, Anne - ‘Paul Bogaert, AUB’
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds - Signalementen.

DECELLE, Anne - ‘Flatteus verlicht en charmant gekadreerd’. De rol van ironie in AUB van Paul Bogaert’
In: DWB, 2006/5-6, p. 815-825.

DE GEEST, Dirk - ‘De drie-eenheid van de Vlaamse poëzie’
In: De leeswolf, 2006/6 (september), p. 458-461.

DE KOCK, Cathérine - ‘Een storing, dat kan altijd’
In: Poëziekrant, jg. 31 (2007) 3 (april-mei), p. 22-25.

GROENEWEGEN, Hans - Korte bespreking
Op: NBD/Bilbion

JOOSTEN, Jos - ‘Het vinden van woorden. Sterke Paul Bogaert’
In: De Standaard Letteren, 31-03-2006, p. L7.

KREGTING, Marc - ‘De plannen en de daden die niet te rijmen zijn’
In: Laden en lossen. Confrontaties, Uitgeverij Vantilt, 2006, p. 32-44.
In: De Gids, februari 2000, p. 174-178. (te lezen op DRUKsel Paul Bogaert-Toespraak-Persstemmen)

LINDNER, Erik - ‘Meedogenloos eerlijk’
In: De Groene Amsterdammer, 4-9-2009, p. 57.

OVERSTIJNS, Jeroen - ‘De 100 beste boeken - AUB’
In: Snoeckx 2007, p. 12.

RYMENANTS, Koen - ‘Twee toespraken en een lied. Over AUB (2006) van Paul Bogaert’ (pdf)
In: ‘Ergens beginnen’. Bijdragen over Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat (onder redactie van Dirk de Geest, Marc van Vaeck, Piet Couttenier), Peeters, Leuven, 2009, p. 324-333.

SCHOUTEN, Rob - [zonder titel].
In: 38th Poetry International Festival. Rotterdam City Theatre. 16-22 June 2007. Paul Bogaert. België/Belgium. Translated by John Irons, p. 45-46. [Brochure]

SNOEKX, Kurt - ‘De dichtbundel van deze week - AUB, P. Bogaert’
Op: Literair Nederland.

SONNENSCHEIN, Johan - ‘Dranghekken van taal’
In: Awater, zomer 2006, p. 36-37.

VAN DER STRAETEN, Bart - ‘De eeuw van de knoppen. Paul Bogaert, Bart Meuleman, Jeroen Theunissen en de “post-postmoderne” poëzie in Vlaanderen’
In: Ons Erfdeel, 2006, nr. 4 , p. 547-559.

VAN ADRICHEM, Arnoud & LAUWEREYNS, Jan, - ‘Stilte AUB’, in: Verder. Beckett en de 21ste eeuw, onder redactie van Matthijs Engelberts en Onno Kosters, Amsterdam University Press, 2008, p. 40-44.

WULLEN, Peter - ‘Het uur AUB’
Meander 291
.