Recensies over ‘WELCOME HYGIENE’

“Met zijn (in beide betekenissen) de lezer direct aansprekende gedichten, zijn technisch meesterschap en zijn […] vermogen om concrete situaties zo te verbeelden dat ze iets ondoorgrondelijks krijgen, heeft hij het strafste Vlaamse poëziedebuut in jaren afgeleverd.”
Geert Buelens - in De Morgen. - Het hele artikel.

“Het is niet na te vertellen hoe levendig, spitsvondig en uitdagend deze bundel is.”
Jos Joosten - in De Standaard. - Het hele artikel.

“Kwalitatief aanmerkelijk betere gedichten.”
Gerrit Komrij - in NRC Handelsblad.

“Het opmerkelijkste debuut sinds dat van Nachoem Wijnberg.”
Piet Gerbrandy - in De Volkskrant. - Het hele artikel.

“Wij hebben de persona aangetroffen in de diepste keerkring van zijn hel: in de tang van ervaring en reflectie.”
W. Bronzwaer - in De Gids. - Het hele artikel.

“[…[ poëzie die we nog niet kenden, lieflijk en pijnlijk, ruw en toch beheerst.”
Erik Lindner - in De Groene Amsterdammer. - Het hele artikel.

“Bogaerts debuut WELCOME HYGIENE (1996) is het echte beginpunt van de tweede postmoderne generatie in de Vlaamse poëzie.”
Bart Van der Straeten - in: Knack Extra.

Overzicht van recensies / literaire kritiek over WELCOME HYGIENE