Dirk De Geest - ‘Verwondingen: over poëzie’. (2008)

DE GEEST, Dirk - ‘Verwondingen: over poëzie’
in: De leeswolf, 2008,  nr. 3/april, p. 195.

_____________________________________________

“[…] Bogaert neemt een dubbele referentie als vertrekpunt. Enerzijds maakt hij gebruik van een essay van (de jonge) Dirk van Bastelaere over ‘Het Batmangevoel’. Het gaat daarin om de ervaring iemand anders te willen zijn, zich in te leven in een andere persoon, en tegelijk ook om de speciale spanning die die gedachte met zich brengt. Beide componenten, identificatie en spanning, acht Bogaert fundamenteel voor wat hij een “poëtische ervaring” noemt. In het tweede deel van zijn essay past hij dat kort toe op gedichten en de lectuur daarvan, maar dat gebeurt via een omweg. Het grootste deel van zijn betoog besteedt Bogaert immers aan de grondige analyse van het lied, en vooral de bijbehorende act waarmee Servië afgelopen jaar het Eurovisiesongfestival won. Hij belicht het lied en de performance in detail als een hedendaagse tragedie, met veel aandacht voor opzettelijke theatraliteit en allerlei non-verbale details. Op die manier laat hij zien hoe een kunstwerk van de toehoorder/lezer een bepaalde rol vraagt en hoe daartoe uiteenlopende middelen worden ingezet: taal, maar evenzeer een toon of onooglijke details. De ’sprong’ naar de beschouwingen over poëzie roept heel wat vragen op, maar dit is een prachtig en aanstekelijk essay. Als start voor een nieuwe reeks kan dat toch wel tellen.”