Gedichten uit ‘de Slalom soft’ in bloemlezingen

  • ‘Vandaag’, ‘In de beknelling’, ‘Je haalt de grote opening aan’, in: De 100 beste gedichten gekozen door Maaike Meijer voor de VSB Poëzieprijs 2011, De Arbeiderspers, 2011, p. 161-166.
  • ‘Je liegt en je filtert’, in: Met dat hoofd gebeurt nog eens wat. Een persoonlijke keuze uit de Nederlandse poëzie, samenstelling: Arie Boomsma, Prometheus, 2011, p. 30.
  • ‘Vandaag’, in: De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten, samenstelling: Ilja Leonard Pfeijffer, Prometheus, 2016, p. 1105.