Gedichten uit ‘Ons verlangen’ in bloemlezingen

Gedichten uit ‘Ons verlangen’ in bloemlezingen en tijdschriften

Ons verlangen. Gedichten.
  • 2 [’Al wie opgewekt is…’], 43 [’Ik dacht dat de tijd…’], in: De 100 beste gedichten voor de VSB-poëzieprijs 2014. Gekozen door Ahmed Aboutaleb , De Arbeiderspers, 2014.
  • 12 [’Al wie opgewekt is…’], 24 [’Neem nu…’], in: Een rustpunt in de tuin/Pausing in the garden, Poetry International 2014, p. 24-27.
  • 35 [’Ze blijven…’], in: Kunstenfestival Watou 2014. Verzamelde verhalen #6, p. 80.
  • 43 [’Ik dacht dat de tijd…’], in: 600 gedichten over leven, liefde en dood. Nieuw groot verzenboek, samengesteld door Jozef Deleu, Lannoo, 2015, p. 237.
  • ‘Gevoel, lef en uitstraling in onze vingers’/Gefühl, Mumm und Ausstrahlung in unseren Fingern’, ‘We doen allerlei dingen zoals o.a. bijvoorbeeld’ / ‘Wir tun mancherlei Dinge, wie u.a. zum Beispiel’, ‘Zo veel mogelijk. Zo lang mogelijk’ / So viel wie möglich. So lange wie möglich’, ‘Achter de gordijnen’ / ‘Hinter die Vorhänge’, ‘Te veel energie / Zuviel Energie’ (übersetzt von Stefan Wieczorek), in: Poet, Literaturmagazin, nr. 18, 2015, p. 71-81.
  • ‘LOSKOPPELING’, in: Van Oorschot 2016 Poëziekalender, samengesteld door Menno Hartman en Janita Monna & Poetry International, 2015, 6-12-2016.
  • 12 [’Al wie opgewekt is…’], 43 [’Ik dacht dat de tijd…’], in: De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten, samenstelling: Ilja Leonard Pfeijffer, Prometheus, 2016, p. 1107-1108.

Online

  • ‘EVERYONE CAN DO IT’, ‘IS THAT REALLY SOMETHING’, ‘All the light-hearted’…, ‘For me…’, ‘Thus appeared…’, ‘And she rubbed…’ (vert. Diane Butterman), in: CONTEMPORARY DUTCH POETS: A PORTFOLIO (samenstelling Jeroen Van den Heuvel) op: TYPO Issue 24, april 2016.