Recensies / Literaire kritiek over ‘Verwondingen’

“Een prachtig en aanstekelijk essay.” Meer.
Dirk De Geest - in: De leeswolf.

“Een boeiend wandeltraject […] voor zowel onervaren als geoefende poëzieliefhebbers.”
Elke Brems - in: Poëziekrant. Het hele artikel.

“[…] de fascinatie voor een gedicht ontstaat volgens Bogaert doordat we het tezelfdertijd begrijpen en niet-begrijpen. De vraag aan zichzelf: ‘Is het dan niet onzinnig om te stellen dat poëzie duidelijk en helder moet zijn? Of om te beweren dat ze onbegrijpelijk mag of moet zijn?’ beantwoordt hij kort en krachtig met ‘Ja, dat is onzinnig’.”
Philip Hoorne - in: Knack.

“Merkwaardig, fascinerend (!) en aanstekelijk betoog. […] een smakelijke uitnodiging om aandachtig rond te kijken, te observeren en de verbeelding niet te laten beteugelen.”
Sven Peeters - op: Balkanboeken.blogspot.be. Het hele artikel.

“Misschien is Verwondingen eerder een essay over fascinatie dan over poëzie. Het gaat over de “sublieme” gevoelens van ongemak, verwarring, angst en ontzag die kunstobjecten of figuren uit de werkelijkheid bij ons kunnen oproepen. […] een prikkelende en geslaagde zoektocht naar de bronnen van de fascinatie. Het is alleen de vraag of dit boekje door een breed publiek zal worden aangevoeld als een zinvol pleidooi voor de poëzie.”
Laurens Ham - in: Ons Erfdeel.

——-
BREMS, Elke - ‘De dichter als berggids’
in: Poëziekrant, jg. 32 (2008) 5 (juli-augustus), p. 95-96.

Breukers signaleert, 18-2-2008. (clubpropaganda.nl)

Rutger H. Cornets De Groot, Reclame, 4-3-2008.

DE GEEST, Dirk - ‘Verwondingen: over poëzie’
in: De leeswolf, 2008,  nr. 3/april, p. 195.

DERA, Jeroen - ’In de mime van steeds minder plaats. Over de Slalom soft van Paul Bogaert’
in: DW B, 2010, nr.3 (juli 2010), p. 454-460.

GERITS, Joris - ‘Samenvatten is bijzonder moeilijk om niet te zeggen onmogelijk’
in: Streven, jrg. 79 (maart 2012) nr. 3, p. 262-267.

HAM, Laurens - ‘Lezen wat er staat. Drie gedichtendagessays’
in: Ons Erfdeel, 2010, nr. 1, p. 154-156.

HOORNE, Philip - ‘De poëzie in Servische danseressen’
in: Knack, 30-1-2008, p. 66-69.

PEETERS, Sven, ‘Servië: Paul Bogaert, Verwondingen. Over poëzie’, 21-11-2008.