Publicatiegeschiedenis ‘TOESPRAAK’

In:

  • TOESPRAAK, DRUKsel, 1998. (versie -2) 
  • Action Poétique, N° 185, Septembre 2006 : Belges & Belges, p. 14-19. (’DISCOURS‘, vert. Elke de Rijcke) (versie -1).
  • AUB, Meulenhoff|Manteau, 1996.
  • Apostrof, Anul XXIV, nr. 11 (282), 2013, p. 26-27 (’Discurs’, vert. naar het Roemeens door Doina Ioanid & Jan H. Mysjkin)

Online:

  • Literaturline, juni 2005. (’ANSPRACHE‘, vert. Andreas Ecke) (versie -1)
  • Jacket 31, oktober 2006. (’ADDRESS‘, vert. John Irons)