Korte bespreking

Onderstaande recensie over de bundel Circulaire systemen van Paul Bogaert verscheen op: NBD/Biblion, 2002.

Circulaire systemen. Gedichten.

Korte bespreking

Hans Groenewegen

Met zijn tweede bundel realiseert Bogaert (1968) een groot ontwerp. Bestond ‘Welcome hygiëne’ (1996*) uit een negental ongelijksoortige cycli, ‘Circulaire systemen’ is één doorgecomponeerde bundel. Zesentwintig tienregelige gedichten staan op de zichtpagina’s die doortellen van 01 tot 26, de ongenummerde linkerpagina’s zijn leeg gelaten. Een alfabetisch uitgangspunt voor de compositie is als suggestie aanwezig, maar laat zich nergens vastleggen. Op soortgelijke wijze werkt Bogaert met een beperkt aantal motieven. Ze keren steeds weer in verschillende woorden en lijken te worden gegenereerd door verschillende onderliggende circulaire systemen. Nergens kristalliseren ze uit tot een vast net van betekenissen of metaforen. Daarom ontstaat paradoxaler wijs niet een gesloten, maar een open poëzie die de lezer activeert. Het Kouwenaarse lyrisch subject ‘men’ wordt terecht gebruikt. Het bemiddelt op vergelijkbare wijze het ‘ik’ van de dichter met het ‘ik’ van de lezer. Deze bundel onderstreept dat belangrijke vernieuwende impulsen in de Nederlandse poëzie op dit moment uit Vlaanderen komen.

GROENEWEGEN, Hans – Korte bespreking – Op: NBD/Biblion, 2002.