Je werkt nu zelfstandig

Onderstaand gedicht komt uit de bundel ‘de Slalom soft‘ van Paul Bogaert.

de Slalom soft. Gedicht.

Je werkt nu zelfstandig

Je werkt nu zelfstandig en uit eigen beweging
aan je gegevens en zodoende word je levenslang
met de database intiem,
door de input beroesd en door scores gekust.
Je verbetert/bevestigt wat afwijkt
als dat wordt gevraagd.
Wie niets gelooft of
wie lange tijd niets inzingt,
zakt weg.
Je profiteert ondertussen door veel te bestellen.
Je kunt jezelf onmogelijk als dood aanvinken.
Er is een persoonlijk invulveld voor twijfels.

uit: de Slalom soft

Over dit gedicht:
VERBEECK, Dirk – ‘Paul Bogaert. Je werkt nu zelfstandig’ – in: De Standaard Letteren, 15-1-2010, p. 3 (pdf)