Korte bespreking De Slalom soft

Onderstaande recensie over de bundel de Slalom soft van Paul Bogaert werd gepubliceerd op: NBD/Biblion.

de Slalom soft. Gedicht.

De slalom soft – Korte bespreking

Hans Groenewegen

Bogaerts (Brussel, 1968) vierde bundel is als een klassiek toneelstuk opgebouwd, in vijf bedrijven. Hij ensceneert daarin het drama van het hedendaagse taalgebruik. In het eerste bedrijf staat het vinden van een taal centraal die de wereld van de consumentenproducten weerstandloos op de consumenten toesnijdt. In het tweede versmelt hij de opiniepeiling met het politieverhoor. Het derde bedrijf probeert een zelfstandige (lichaams)houding te vinden in de talige maalstroom. Dat biedt ruimte voor een weerwoord waarin het dagelijks leven houvast biedt. De redding waarop het vijfde bedrijf uitzicht biedt, is dat ‘samenvatten (…) onmogelijk wordt’. Ook in zijn vorige bundels ent Bogaert zijn gedichten op de lege hulzen van modieus taalgebruik. In deze schept hij een nieuwe kwaliteit door een minder formele en meer lyrische behandeling. Hij produceert zo schitterende eigen varianten van ‘consumptieve’ taal. Bovendien ontstaat er door zijn enorme taalkracht en humor het tegendeel van de leegheid en vluchtigheid die hij blootlegt. Het levert een meeslepende bundel op die je in een adem leest en herleest.

GROENEWEGEN, Hans – ‘de Slalom soft’ Korte bespreking – op: NBD/Biblion.